Vuoden 2019 talousarvio on paketissa

Sodankylän kunnanvaltuusto kokoontui torstaina 13.12.2018 yhteen vuoden tärkeimmistä kokouksistaan – olihan asialistalla tulevan vuoden talousarvio.

Ennen talousasioihin pureutumista keskityttiin yhden pykälän ajan kunnan henkilöstöön kun henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Katja Aikio esitteli valtuutetuille Sodankylän kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2019. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa ei ollut suuria muutoksia aikaisempiin vuosiin, sillä sote- ja maakuntauudistus on vielä kesken. Kunnan henkilöstömäärä kasvaa ensi vuoden aikana hieman, eniten nousua on perusturvan toimialalla vanhustyössä. Koulutussuunnitelmassa on kirjattu henkilöstön osaamis- ja koulutustarpeita työntekijäryhmittäin, lisäksi esimiehille on suunniteltu työyhteisöjen vuorovaikutukseen liittyvä koulutuskokonaisuus. Muutamien kysymysten jälkeen valtuusto merkitsi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tiedokseen.

Vuonna 2019 tulee noudattaa tiukkaa talouskuria 

Talousarviopykälän käsittely alkoi kunnanjohtajan ja toimialajohtajien puheenvuoroilla. Kunnanjohtaja Viljo Pesonen kävi puheenvuorossaan läpi talousarviota ja kunnan näkymiä tulevalle vuodelle yleisemmällä tasolla. Kunnanjohtajan puheenvuoron jälkeen jokainen toimiala kävi läpi vielä kertaalleen oman toimialansa ensi vuoden talousarvioehdotuksen sekä keskeiset muutokset aikaisempiin vuosiin verrattuna. Valtuustoryhmien puheenjohtajat pitivät ryhmäpuheenvuoronsa toimialajohtajien jälkeen.

Toimialojen esittelyjen jälkeen valtuusto kävi läpi talousarvion kohta kohdalta. Talousarvio jakaantuu toimialoittain neljään eri osuuteen ja jokaisen toimialan talousarvio on pilkottu vielä vastuualueisiin. Valtuutetuilla on mahdollisuus tehdä esityksiä talousarvioon. Esityksiä tuli kokouksen aikana useampia. Kun talousarvio oli käyty läpi ensimmäisen kerran valtuusto vetäytyi neuvottelutauolle. Neuvottelutauon jälkeen valtuutettujen tekemät esitykset käytiin läpi uudestaan ja valtuusto teki päätökset lisäyksistä talousarvioon.
Vuoden 2019 talousarvioon lisättiin valtuustokäsittelyssä seuraavat asiat:

  • Talousarviossa esitetyt kotihoidon sairaanhoitajan toimi ja kotihoidon kaksi lähihoitajan tointa tulisi valtuuston päätöksen mukaan sijoittaa ensisijaisesti maaseutukylien palvelutason parantamiseen
  • Vuonna 2019 selvitetään rakennusvalvonnan ylikunnallisen yhteistyön selvittäminen ja mahdollisten neuvotteluiden käynnistäminen kuntien kesken.
  • Investointiosan kohtaan Tie- ja katualueiden valaistus/uusiminen lisättiin vuodelle 2019 Vuojärven kylävalot ja vuodelle 2020 Sattasen kylävalojen jatkaminen Nelostiellä Pohjoiseen Rajalantien ja Nelostien risteysalueen valaisemiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Lisäksi talousarvioon tehtiin tarvittavia teknisiä korjauksia.

Talousarvion hyväksynnän jälkeen valtuusto käsitteli suljetuin ovin kaksi salaista pykälää ja viimeisessä pykälässä hyväksyi valtuuston kevätkauden 2019 aikataulun

Sodankylän kunnanviraston väki toivottaa tämän vuoden viimeisimmän blogikirjoituksen myötä kaikille kuntalaisille ja muille blogi lukeneille rauhallista joulua!

Mainokset

Valtuusto päätti pitää veroprosentit ennallaan

Tämän päivän valtuuston kokous alkoi positiivisissa merkeissä, sillä jokainen varsinainen valtuutettu oli päässyt osallistumaan kokoukseen. Yhtään varajäsentä ei tarvinnut kutsua paikalle osallistumisesteiden tai jääviyksien vuoksi. Kokous aloitettiin pitkillä esittelyillä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu esitteli omaa toimintaansa ja opiskelureforminmuutosta valtuustolle. Sodankylän kunta omistaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä osan yhdessä Kemijärven, Kittilän, Ranuan, Kolarin ja Rovaniemen kanssa, minkä vuoksi valtuustoesittely pidettiin.

Toinen esitys oli Kuntarahoituksen, jossa käytiin läpi erilaisia rahoitusmalleja- ja vaihtoehtoja uuden koulurakennuksen rahoittamiseen. Mitään päätöksiä rahoituksen suhteen ei vielä tehty, vaan kyseessä oli vain valtuutetuille suunnattu info-tilaisuus.

Kokous oli ajallisesti pitkä, sillä listalla oli useita suuria kokonaisuuksia ja pitkiä asioiden esittelyjä. Kokousta lopeteltiin vasta neljän tunnin jälkeen. Ensimmäinen käsiteltävä pykälä oli Ounastähti kehittämiskuntayhtymän perussopimuksen päivitys. Päivityksestä ei ollut valtuutetuilla kommentoitavaa ja se hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Talousarvion toteuma tammikuusta elokuuhun sen sijaan puhututti valtuutettuja enemmän. Erityisen huolestuneita oltiin perusturvan sisäisistä ylityksistä, jotka katetaan omasta toimialan budjetista, mutta määrärahoja joudutaan siirtämään toimialan sisäisesti. Ylityksiä toimialan sisällä tulee jopa 700 000 euroa. Perusturvan puolella eniten rahaa kuluu ikäihmisten hoidon järjestämiseen. Toteuma hyväksyttiin kysymysten jälkeen valtuustossa.

Hyvinvointia kehitetään Sodankylässä kaikilla toimialoilla 

Kolmas varsinainen asia oli Hyvinvointikertomuksen 2018 hyväksyminen. Hyvinvointikoordinaattori Minna Seppälä esitteli kertomuksen, jossa kuvataan Sodankylän kuntalaisten hyvinvoinnin tila ja kuvataan ne toimenpiteet, joita kunnassa on suunnitelmallisesti tehty hyvinvoinnin eteen. Hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä asetetaan hyvinvointikertomuksessa joka vuosi. Vuonna 2018 hyvinvointikertomuksen toimenpiteistä on toteutettu tai aloitettu 93%. Valtuutetuille esiteltiin myös vuoden 2019 hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet. Hyvinvointikertomus ei kirvoittanut valtuutetuissa sen enempää kysymyksiä kuin toteumakaan ja muutaman kommentin jälkeen kertomus hyväksyttiin sellaisenaan.

Valtuutetut hyväksyivät yksimielisesti myös ympäristösihteeri Teresa Ojalan esittelemän ympäristösuojeluviranomaisten kuntien välisen yhteistyön. Tulevaisuudessa Sodankylä tulee järjestämään ympäristönsuojelun yhdessä Muonion kanssa, jos Muonion kunnanvaltuusto hyväksyy sopimuksen omalta osaltaan. Tämä ei tule näkymään ympäristönsuojelunpalveluissa, sillä Sodankylässä pysyy edelleen ympäristösuojelun työntekijä, sekä toiminnan talous- ja hallinnointi.

Valtuustoryhmät olivat jo aamupäivällä kokoontuneet yhteen pohtimaan viimeisiä viilauksia hallintosääntöön ja valtuutettu Arja Mäkitalo kävi läpi hallintosääntömuutosten esittelyn yhteydessä valtuustoryhmien yhdessä tekemät täsmennykset. Hallintosääntöä  on valmisteltu yhdessä luottamushenkilöiden kanssa jo useamman kuukauden ajan. Hallintosääntöön ei kokonaisuudessaan tullut isoja muutoksia, vaan lähinnä tarkennettiin ja täsmennettiin jo olemassa olevia määräyksiä. Hallintosääntö on lain edellyttämä johtosääntö, johon kunnan päätökset perustuvat lainsäädännön lisäksi.

Veroprosentit pidetään ennallaan – ensi vuoden talousarviosta on tulossa tiukka 

Tämän torstain kokouksessa tarkistettiin myös vuoden 2018 talousarvio toimialajohtajien esittelyjen pohjalta. Valtuutetut nostivat esiin useaan otteeseen talouden säännöllisen seuraamisen vuoden aikana, ettei loppuvuoden ylityksiä toimialoilla tulisi. Valtuusto hyväksyi kuitenkin tuloslaskelmaosaan pykälässä esitetyt toimialakohtaiset muutokset ja lisämäärärahaesitykset sekä tuloslaskelmaosaan tehtävät korkokuluja ja satunnaisia tuottoja koskevat muutokset ja rahoituslaskelmaosaan esitetyt muutokset.

Kaikkia kuntalaisia kiinnostava pykälä tulevan vuoden veroprosenteista käsiteltiin viimeisenä. Huolimatta kunnanjohtajan huolesta taloustilanteen tiukkuudesta ensi vuonna, kunnanvaltuusto hyväksyi hallituksen esityksen siitä, että Sodankylän kunnan tuloveroprosentti pysyy ennallaan ja on 20,00 % vuonna 2019. Myös kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan ja ovat alla olevan taulukon mukaisia.

Veroprosentit

Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2019 työterveyshuollosta

Sodankylän kunnanvaltuuston lokakuun kokous alkoi epäonnisissa merkeissä, sillä valtuustosalin tietotekniikkajärjestelmät kaatuivat. Tästä johtuen kokousta ei voitu totuttuun tapaan lähettää suoratoistolähetyksenä. Valtuutetut joutuivatkin palaamaan vanhan kansan paperikokouksen pariin. Huolimatta teknisistä ongelmista kokous kuitenkin saatiin aloitettua ajallaan.

Kokouksen alussa kuultiin kolme hanke esittelyä. Heikki Heinonen esitteli Lapin maakunnallisen tiede- ja tutkimustoimintaverkoston kehittäminen Sodankylässä –hankkeen sekä OpenArMs-hankkeen. Regina-hankkeesta tuttu Anna Kantola esitteli valtuustolle Paikallisesti kestävää kaivostoimintaa ja oikeudenmukaista hyödynjakoa –hankkeen.

Kokouksen varsinainen asialista oli suhteellisen lyhyt. Valtuutettu Jari Hakkarainen oli pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Ero myönnettiin ja Hakkaraisen tilalle valittiin valtuutettu Martti Kumpulainen.

Seuraavaksi vs. perusturvajohtaja Kati Aikio avasi valtuutetulle kunnanhallituksen esitystä työterveyshuollon järjestämisestä vuonna 2019. Työterveyshuollon sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut tulee kuntalain mukaan yhtiöittää 1.1.2019 mennessä. Sodankylän kunnan tarjoaman työterveyshuollon palvelurakenne vaatii lain mukaista yhtiöittämistä. Työterveyshuollon palvelut toimivat kilpailutilanteessa markkinoilla ja tarjoavat lakisääteisten vähimmäispalveluiden lisäksi myös ei-lakisääteistä työterveyshuoltoa, eli suomeksi siis sairaanhoitoa. Sodankylän työterveyshuollossa työskentelee kolme työterveyshoitajaa, lähihoitaja ja työfysioterapeutti. Työpsykologin palvelut järjestetään ostopalveluna. Kunnan työterveyshuolto on tuottanut työterveyspalveluja kunnan henkilöstölle sekä pienyrityksille. Sodankylän kunta on tutustunut yksityisten palvelun-tuottajien ja Lappica Oy:n tuottamiin työterveyshuollon palveluihin.

Sodankylän vs. perusturvajohtaja Kati Aikio taustoitti kunnanhallituksen päätösesitystä, jonka mukaan Sodankylän kunta siirtää kunnan tuottaman työterveyspalvelutoiminnan liikkeenluovutuksena Lappica Oy:lle 1.1.2019 alkaen. Lappica Oy tuottaa ja kehittää työterveyspalveluita in house –yhtiönä. Tämä tarkoittaa sitä, että koska Sodankylän kunta on yhtiön osakkeen omistaja, voi se ostaa työterveyspalvelut yhtiöltä ilman kilpailuttamista. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.

Viimeisenä asiana käsiteltiin vuoden 2017 arviointikertomus ja lautakuntien vastineet. Pykälän käsittely aloitettiin kunnanhallituksen vastineen esittelyllä. Kesken kunnanjohtaja Viljo Pesosen esittelyn valtuutettu Janni Ranttila esitti, että asia palautettaisiin valmisteluun, sillä kunnanvaltuustolla ei ollut vielä käytössään kaikkia liitteitä. Varavaltuutettu Veikko Virtanen kannatti Ranttilan esitystä.

Kunnanhallituksen puolesta puheenvuoron käytti Hanna Riipi, joka toi vuorollaan esiin, että kunnanhallitus on hyväksynyt kunnanhallituksen vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017, hyväksynyt lautakuntien vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017 ja linjannut, että valtuustolle lähetetään tiedoksi toimenpiteet, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen seikkojen puolesta on ryhdytty. Kunnanhallitus on myös päättänyt, että pyytää puolueettoman lausunnon tilintarkastajalta teknisen toimen vastineesta sekä siitä, onko lakipalveluiden ja leasing-autojen käytössä toimittu hankintaohjeiden mukaisesti. Kunnanhallitus on myös päätöksessään edellyttänyt, että Sodankylän kunnalle laaditaan hyvän hallinnon kehittämiseksi palvelulupaus.

Puheenvuorojen jälkeen valtuusto äänesti siitä, tuleeko arviointikertomus lähettää takaisin valmisteluun. 9 valtuutettua äänesti valmisteluun palauttamisen puolesta, 16 äänesti asian käsittelyn jatkamista ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää. Asian käsittelyä jatketiin siis äänestyksen jälkeen alkuperäisen esityksen mukaisesti. Kunnanjohtajan esityksen jälkeen myös muiden toimialojen johtajat esittelivät oman lautakuntansa vastineet. Muut vastineet eivät aiheuttaneet niin innokasta keskustelua ja pykälä päätettiin merkitsemällä se tiedoksi.

Kokouksen lopuksi otettiin tutun käytännön mukaisesti vastaan valtuustoaloitteet, joita oli tällä kertaa kolme kappaletta. Vihreiden valtuustoryhmä teki aloitteen Vuotson vanhan terveystalon purkamisesta, aloitteella oli yhteensä 10 allekirjoittajaa sekä aloitteen asiointiliikenteen järjestämisestä Vuotson ja Kirkonkylän välille, aloitteella oli 14 allekirjoittajaa. Viimeinen aloite oli Kristillisdemokraattien Sari Aikion aloite, jossa esitettiin, että valtuutettujen koulutus- ja kokoustilaisuuksissa ei tarjottaisi alkoholijuomia kunnan varoilla. Aloitteen perustelujen mukaan tämä olisi eettisesti oikein ja edistäisi terveellisiä elämäntapoja ja kannanotto tukisi myös alkoholiongelmien parissa kamppailevien perheiden ja yksilöiden tilannetta. Aloitteessa oli yhteensä 15 valtuutetun allekirjoitus. Kaikki aloitteet menevät suoraan kunnanhallituksen valmisteluun.

Sodankylään yksi uusi koulurakennus, päätti kunnanvaltuusto!

Sodankylän kunnanvaltuusto kokousti torstaina 6.9. kello yhdeksän alkaen. Huolimatta lyhyestä esityslistasta kokous kesti kuudetta tuntia, sillä valtuusto hyväksyi muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman sekä Sodankylän uuden kouluratkaisun.

Älykylää esiteltiin valtuustossa

Tämänpäiväinen valtuuston kokous aloitettiin kuitenkin järjestyspykälien jälkeen Arctic Smartness Villagen toimitusjohtajan Juri Laurilan älykylä-esittelyllä. Laurilan puolen tunnin mittainen katsaus älykylän tämän hetkiseen tilanteeseen oli kattava ja hän muistutteli esityksensä yhteydessä valtuutettuja siitä, että Sodankylän kunta on jo tehnyt aiesopimuksen kylän kehittämisestä yhdessä Laurilan kanssa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mikko Pyhäjärvi kritisoi valtuustoesittelyä ja huomautti, että kunnanhallitus on tammikuussa 2018 tehnyt jo päätöksen, että kunta ei lähde hakemaan älykylän suunnittelu- ja perustamishanketta. Aiheen ympärillä keskustelu pysyi hyvin suppeana. Valtuutettu Risto Niemi tiedusteli, haetaanko kunnalta tässä rahoitusmallissa minkä suuruista omavastuuosuutta. Laurilan mukaan uusi rahoitusmalli, jota Arctic Smartness Village on nyt vienyt eteenpäin, ei vaadi kunnalta minkäänlaista omavastuuosuutta. Aikaisemmin tammikuussa 2018 hankkeen käynnistämiseen haettiin Sodankylän kunnalta 8000 euron omavastuuta, jota Laurilan mukaan nyt ei tarvita. Arctic Smartness Village -hanketta ei vielä ole asiana loppuun käsitelty Sodankylän kunnassa, sillä kokouksen lopuksi valtuutettu Ville Häkkinen teki aloitteen  Arctic Smartness Village Leader –hankkeen hyväksymiseksi,. Aloitteen oli Häkkisen lisäksi allekirjoittanut kahdeksan muuta valtuutettua.

Kaksi pykälää käsiteltiin salaisina

Seuraavaksi käsiteltiin kunnanvaltuuston listalla olleet pykälät 52 ja 53 esitetyn esityslistamuutoksen jälkeen. Pykälät käsittelivät selvityksen ja lausunnon antamista kunnalliskanteluun 27.10.2016, LAAVI/1006/06.00.00/2016, Pentti Rytisalo/ Oikaisuvaatimus sekä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöstä kunnanhallituksen ja virkamiesten menettelystä tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan toteuttamisessa. Pykälät käsiteltiin yllättäen salaisina, vaikka alkuperäisen esityslistan mukaan vain pykäliin liittyvät liitteet oli määritelty salaisiksi. Käsittelyn ajaksi valtuustosalista pyydettiin poistumaan katsojat, median edustajat sekä suoralähetys valtuustosalista suljettiin.

Salaisten pykälien jälkeen kokous avattiin jälleen yleisölle. Kehittämisjohtaja Jukka Lokka esitteli vuoden 2017 projektikatsauksen. Katsaus ei herättänyt valtuutetuissa keskustelua ja katsaus merkittiin tiedoksi.

Sodankylä-metsälle haetaan vielä paikkaa

Riikka Karppisen tekemä valtuustoaloite Sodankylä-metsän perustamisesta Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi herätti sen sijaan valtuutetuissa paljonkin ajatuksia. Karppinen ja Janni Ranttila ihmettelivät, että eikö Sodankylän kokoisessa kunnassa ole sopivaa metsäpalstaa tarkoitusta varten. Ranttila esittikin asian palauttamista takaisin valmisteluun. Valtuusto äänesti asiasta, ja asia päätettiin palauttaa takaisin valmisteluun, sillä 18 valtuutettua kannatti tätä esitystä. Paikkaa Sodankylä-metsälle kartoitetaan siis vielä uudestaan virkamiestyönä.

Valtuuston kokouksessa hyväksyttiin esityksen mukaisesti kaksi kaavamuutosta, joista toinen koski Kakslauttasen Perkkatietä ja toinen asemakaavan muuttamista Luoston Kelutiellä. Molemmat muutokset valtuusto hyväksyi esityksen mukaisesti.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmasta toivottiin konkreettista työkalua valmistelutyöhön

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman esitteli valtuustolle vastaava kuraattori Satu Hoikka-Hietala. Valtuutetut keskustelivat yleisesti hyvin laajasti nuorten ja lasten hyvinvoinnin tilasta. Valtuutettuja puhutti muun muassa nuorten unen vähyys ja kuinka siihen voidaan vaikuttaa. Valtuutettu Riikka Karppinen pohti esimerkiksi puheenvuorossaan, että olisiko peruskoulun kello 8. alkavista aamuista luopuminen ratkaisu nuorten unettomuuden hoitoon.

Hyvinvoinnin tilan lisäksi valtuutettujen puheenvuoroissa vilisi myös yleinen rahakeskustelu. Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman toimenpiteissä oli esitetty kahdeksan uuden viran perustamista, jotta tulevaisuudessakin voidaan turvata lasten ja nuorten hyvinvointi Sodankylässä. Virkojen perustaminen tulisi tietysti huomioida myös vuoden 2019 talousarviossa. Valtuutetut pohtivat puheenvuoroissaan, onko virkojen perustaminen mahdollista nykyisessä taloustilanteessa. Yleisesti valtuutetut toivoivat myös ohjelmasta konkreettista apua kunnan kehittämis- ja valmistelutyöhön.

Ohjelma hyväksyttiin puheenvuorojen jälkeen Arja Mäkitalon lisäyksellä, jonka mukaan ohjelmassa esitettyjen virkojen ja toimien perustamiseen ja täyttämiseen palataan taloussuunnittelun yhteydessä. Varavaltuutettu Eini Kivilompolo  ja valtuutettu Risto Niemi kannattivat esitystä.

Sodankylään yksi koulu

Toiseksi viimeisenä asiana käsiteltiin varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmasta 2018-2022 irroitettu Sodankylän tuleva kouluratkaisu. Sivistyslautakunta on elokuun lopussa palauttanut kehittämissuunnitelman takaisin valmisteluun, mutta esittänyt kuitenkin jo kunnanhallitukselle, että keskustaajaman perusopetus sijoitetaan yhteen kouluun, joka rakennetaan nykyisen AKK:n tontille. Kunnanhallituksen esitys valtuustolle oli linjassa lautakunnan kanssa, ja kunnanhallitus esittikin, että käynnistetään suunnittelu uuden yhden koulurakennuksen rakentamisesta AKK:n tontille.

Uusi vs. sivistystoimenjohtaja Aki Koivisto esitteli lautakunnan kouluratkaisua valtuustossa kattavasti. Koiviston kertoi yhden koulurakennuksen tuomista säästöistä, mahdollisista riskeistä ja siitä kuinka laajasti suunnitelman tekoon on osallistettu kuntalaisia. Kuntalaistenkin yhteinen tahtotila oli valmistelun mukaan rakentaa uusi koulurakennus, jolla turvataan lapsille ja henkilökunnalle terveet tilat. Suunnitelman teon aikana on kuultu niin henkilökuntaa, vanhempia kuin lapsiakin. Valtuutetut kiittelivät uutta vs. sivistystoimenjohtajaa laajasti kattavasta esityksestä.

Erityisesti yhden koulun esityksessä puhutti pienempien ala-asteikäisten lasten pidentyvä koulumatka. Useammat valtuutetut nostivat esiin koulumatkan pituuden ja turvallisuuden ja tahtoivat sen lisättävän esitykseen. Asian aikana puolueryhmät pyysivät myös useamman neuvottelutauon. Loppupeleissä kaikkien valtuutettujen tahto oli hyvin yhtenäinen. Valtuusto tahtoi turvata lapsille terveelliset koulutilat, eikä päätöstä haluttu enää pitkittää. Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen yhden koulun mallista, mutta esitykseen lisättiin, että yhden koulun mallissa kunnan tulee ottaa aktiivinen rooli turvallisten kevyen liikenteen ratkaisujen edistämiseksi, määritellä koulukuljetusten kuljetusperusteet uudestaan ja ottaa suunnittelun yhteydessä huomioon kuntatalouteen vaikuttavat tekijät. Yksimielisen päätöksen jälkeen valtuusto jäsenet puhkesivat spontaaneihin aplodeihin.

Viimeisessä pykälässä hyväksyttiin vielä yksimielisesti kunnan asunto-ohjelma vuosille 2018-2021, jonka jälkeen kunnanvaltuuston puheenjohtaja otti vastaan kolme valtuustoaloitetta. Häkkisen Villen aloitteen lisäksi Vihreiden valtuustoryhmä teki aloitteen 8000 euron määrärahan varaamisesta vanhusten kulttuuripalveluiden järjestämiseen ikäihmisten palvelutaloissa. 15 valtuutettua allekirjoitti myös aloitteen, jossa esitettiin puhtaamman sisäilman tavoittelemista Sodankylän kunnan julkisissa rakennuksissa. Kaikki aloitteet siirtyvät suoraan valmisteluun.

 

 

Edistääkö vai estääkö kotiseutusuhteesi hyvinvointiasi?

Hyvinvointi on henkilökohtainen kokemus. Niin myös jokaisen suhde omaan kotiseutuunsa. Festariviikolla lanseerasimme uuden ”Mie sydän Sodankylä” –ilmeen, jonka ovat suunnitelleet sodankyläläinen Eeva-Marja Palola ja rovaniemeläinen Ida-Lotta Metsävainio. Kotiseuturakkautta ilmentävät tuotteet saivat loistavan vastaanoton niin festarikävijöiltä kuin paikkakuntalaisiltakin. PopUp-toimistollamme vallitsi huikea tunnelma, melkeinpä Sodankylä-hurmos, jossa minulla oli ilo olla mukana muiden tiimiläistemme kanssa.

Toimistolla käytyjen keskustelujen jälkeen jäin pohtimaan, kuinka oma suhteeni kotipaikkakuntaani vaikuttaa hyvinvointiini. Entäpä muiden paikkakuntalaisten, poismuuttaneiden tai vierailijoiden? Palasin Sodankylään yhdeksän vuotta sitten. Paikkakunnalle takaisin vetivät perhe ja ystävät – niin kuin varmasti montaa muutakin. Lisäksi mielenkiintoiset työmahdollisuudet oman kotikunnan kehittämisen parissa sekä monipuoliset luontoharrastusmahdollisuudet vahvistivat muuttopäätöstäni.

Upea luonto ja helposti lähestyttävät ihmiset nousivat esille monen festaritoimistollamme vierailleen kommenteissa, kun he kertoivat oman näkemyksensä Sodankylän parhaista puolista. Yksi kommenteista kuului ”Sodankylä on NIIN PARAS – apua saa aina”. Yhteisöllisyyden lisäksi voimme tarjota myös ainutlaatuisia kulttuuritapahtumia sekä huikeita matkailukohteita. Sodankylässä on aktiivista järjestötoimintaa ja kuntalaisilla on aitoja mahdollisuuksia osallistua kotikuntansa kehittämiseen. Monta asiaa, josta voi olla ylpeä.

Tarralappu
Toki Sodankylästäkin löytyy epäkohtia, kuten rajalliset liikenneyhteydet junien ja lentoliikenteen osalta. Työpaikkojakin soisi olevan enemmän. Myös kunnan toiminnassa on varmasti kehitettävää. Olennaista kuitenkin on, nähdäänkö epäkohdat kehittämishaasteina vai vain ongelmina. Positiivinen asenne useimmiten lisää onnistumisen edellytyksiä – sekä henkilökohtaista hyvinvoinnin kokemusta. On siis valintakysymys, haluammeko olla luomassa kuvaa hyvinvointia edistävästä, kehittyvästä kunnasta vai nostaa esiin epäkohtia toisensa perään. Rakentava keskustelu on aina tervetullutta, mutta negatiivisuuden kehään juuttuminen tuskin lisää kenenkään hyvinvointia.

”Mie sydän Sodankylä” ei ole vain slogan tai logo, se on asenne, joka kuvastaa monen meistä suhtautumista rakkaaseen kotikuntaamme. Uuden kuntastrategian valmisteluun on kevään ja alkukesän aikana osallistunut valtava määrä kuntalaisia. On ollut hienoa huomata, kuinka paljon ihmiset välittävät omasta asuinympäristöstään ja haluavat kantaa kortensa kekoon sen kehittämiseksi.

Katja Aikio henkilökuva nettiin
Katja Aikio
Sodankylän kunnan henkilöstö- ja viestintäpäällikkö

MieSydänSodankylä valloitti festarikävijöiden ja kuntalaisten sydämet

Sodankylän kunta jalkautui kolmeksi päiväksi Sodankylän elokuvajuhlille kysymään festarikävijöiltä ja kuntalaisilta mielipiteitä Sodankylän kuntastrategian visioluonnoksista ja siitä mikä on parasta Sodankylässä.  Pidimme POP UP -toimistoa yhteistyössä Pohjoisimman Lapin Leaderin, Lapin Keinon ja Seita-säätiön kanssa Leaderin toimistotiloissa Lapinsuun vieressä. Samalla lanseerasimme MieSydänSodankylä -teemaisen visuaalisen ilmeen ja logolla varustetut tuotteet myyntiin. Ja mikä lanseeraus se olikaan – uusi leikkisä ilme valloitti niin festarikävijöiden kuin kuntalaistenkin sydämet täysillä.

Tarkkaa kävijämäärää POP UP -toimistolla vierailleista ei ole, mutta Sodankylän visioluonnoksien hymiöäänestyksessä fiilis-ääniä antoi noin 300 ihmistä. Mikä on parasta Sodankylässä -tarralappuja liimailtiin toimiston ikkunaan 200 kappaletta ja kommentoijille kiitokseksi jakoon lähti yli 400 MieSydänSodankylä-rintanappia. Lisäksi teeman mukaisia ekopuuvillaisia T-paitoja, kasseja, buffeja ym. myytiin tusinoittain. Upeista uusista julistekartoista pienempi kyläkartta vietiin ihan käsistä.

sdr
Mummolaan kyläilemään tullut Sodankylä-fani uusien ostoksiensa kanssa.

POP UP -toimistossa ja nettikyselyssä kerättiin kuntalaisten ajatuksia kunnan tulevaisuudesta

Idea POP UP -strategiatoimistoon saatiin jo alkuvuodesta, kun pohdittiin millaisilla tavoilla sodankyläläiset saataisiin mukaan kuntastrategian tekoon. Kevään aikana järjestimme useita työpajoja ympäri kuntaa ja kävimme esimerkiksi kuudessa kylässä keskustelemassa siitä, miltä Sodankylän tulisi näyttää vuonna 2025. Nämä kyläkierrokset olivat ensimmäinen mahdollisuus osallistua strategiatyöhön.

Toinen mahdollisuus osallistumiseen annettiin menneellä viikolla, kun kuntastrategian visioluonnoksia oli mahdollista kommentoida joko nettikyselyn avulla tai POP UP -strategiatoimistossa.

Kuntalaisille ja matkailijoille esitettiin kolme eri visioluonnosta, joista he saivat kertoa mielipiteensä HappyOrNot -laitteesta tuttujen hymiöiden avulla. Pyysimme mielipiteitä kolmesta eri vaihtoehdoista, jotka kulkivat otsikoilla: Tuttu, turvallinen ja vakaa Sodankylä, Vahva, kasvava ja aktiivinen Sodankylä sekä Rohkea, luova ja utelias Sodankylä. Jokaiselle visioluonnokselle löytyi kannattajia, mutta vähiten ääniä sai Tuttu, turvallinen ja vakaa Sodankylä -visio. Visioluonnokset ovat vielä juhannusviikon ajan netissä kommentoitavina ja tästä pääset näppärästi kyselyyn kertomaan mielipiteesi.

 

Tämä Sodankylä on miun Sodankylä. Aktiivinen, ulospäin suuntautuva, naapurikuntiakin palveleva kaupunkimainen kunta, joka pärjää ja toimii kuntalaistensa hyväksi. (Vieralijan kommentti Vahva, kasvava ja aktiivinen Sodankylä -visioluonnoksesta)

 

On jo aika heittää perinteinen jäykistely romukoppaan ja avata silmät nykyajalle. Tämän päivän ja tulevaisuudenkin menestyvät kunnat ovat nopeita päätöksissään, notkeita sopeutumaan ja uteliaita etsimään uusia mahdollisuuksia. Luovuus on oltava sisäänrakennettuna jo kunnan dna:han. (Vieralijan kommentti Rohkea, luova ja utelias Sodankylä -visioluonnoksesta)

Yllä olevat lainaukset ovat nettikyselystämme, jossa on mahdollista kommentoida myös sanallisesti visioluonnoksia ja koko kunnan strategiatyötä. Rohkeasti siis vain vastaamaan, jos sinulla on ajatus siitä Miltä sinun Sodankyläsi näyttää vuonna 2025!

cof
Vierailijat arvioivat visioita ahkerasti näppärien HappyOrNot-laitteiden avulla.

Mikä on parasta Sodankylässä?

Parhaana Sodankylässä näyttäytyy yhteen hiileen puhaltaminen!

Parasta Sodankylässä on pohjoisen luonnon ja pikkukaupungin loistava yhdistelmä

Lähiruoka ja ihanat ihmiset ❤

Strategiatyön lisäksi keräsimme kävijöiltä ajatuksia siitä, mikä on parasta Sodankylässä. Vastauksia saimme huimat 200 kappaletta. Joukossa oli ihania lasten tekemiä piirustuksia perheistä, leikkipuistosta sekä skeittiparkista. Aikuiset olivat nostaneet esiin useimmiten luonnon, rauhallisuuden, yhteisöllisyyden sekä suvun ja perheen merkityksen. Matkailijoiden mielestä parasta on luonnon puhtaus, pikkukaupungin tunnelma, sekä tietysti ihanan elävä leffafestari.  Jokainen lappu tullaan lukemaan tarkasti läpi ja ajatuksia hyödynnetään Sodankylän kunnan markkinoinnissa ja brändityössä.

cof
Parasta Sodankylässä -tarralappuja kertyi huikea määrä kolmen päivän aikana.

Kolmen pop up -toimistopäivän aikana saimme hurjasti kiitosta hauskasta ja kauniista MieSydänSodankylä -teemasta ja Sodankylän kunnan näkyvästä roolista festareiden katukuvassa. Teema antaa meille sodankyläläisillekin mahdollisuuden näyttää kotiseuturakkautemme. Seuraappa blogiamme, loppukesästä kerromme tarinaa MieSydänSodankylä -teeman taustasta. #miesydänsodankylä

Sodankylän kunnanvaltuusto kokoontui tutusti torstaipäivänä 7.6.2018 kevätkauden viimeiseen kokoukseen. Esityslista oli pitkä ja jopa hieman raskaan puoleinen. Päätöksiä tehtiin kuitenkin jouhevasti ja kokouksen kokonaiskesto oli viisi ja puoli tuntia. Järjestäytymispykälien jälkeen varsinainen kokous alkoi kun maankäyttöpäällikkö Ari Pesonen esitteli kaavamuutokset Kakslauttasen alueille Kultaoja 4 ja Kortteli 101. Kaavamuutokset eivät herättäneet kysymyksiä ja muutokset hyväksyttiin yksimielisesti.

Seuraavaksi siirryttiin vuoden 2017 projektikatsaukseen. Sodankylän kunnan kehittämisjohtaja Jukka Lokka ei ollut päässyt paikalle esittelemään projektikatsausta. Vs. talous- ja hallintojohtaja Antti Jämsen kertoi projektikatsauksesta lyhyesti, mutta kertoi puheenvuorossaan, ettei hänellä ole tarkkoja tietoja asiasta. Valtuutetut kritisoivat asian esittelyn puutteellisuutta ja Sakari Karkkola esittikin, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen. Useat valtuutetut kannattivat esitystä. Varavaltuutettu Veikko Virtanen puheenvuorossaan huomautti vielä, että asia tulee jättää pöydälle, eikä siirtää seuraavaan kokoukseen, jotta menettelytapa on oikea. Esitys asian jättämisestä pöydälle hyväksyttiin yksimielisesti.

Henkilöstökertomusta käsiteltiin tunnin ajan

Vuoden 2017 henkilöstökertomusta esitteli henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Katja Aikio. Aikio esitteli mm. henkilöstömäärää, kunnan henkilöstömäärää verrattuna verrokkikuntiin, henkilöstön rakennetta ikäluokittain sekä toimialoittain. Henkilöstökertomuksessa on avattu myös kunnan henkilöstön terveydellinen toimintakyky. Henkilöstökertomuksen parissa vierähtikin melkein tunti, kun valtuutetut kysyivät lisätietoja liittyen muun muassa henkilökunnan tapaturmiin ja niistä johtuviin sairaslomiin, työkyvynedistämisenprosesseihin sekä vuokratyövoiman käyttöön kunnan yksiköissä. Tapaturmista keskustelun yhteydessä henkilöstö- ja viestintäpäällikkö kertoi uudesta riskienhallintaohjelmasta, joka on otettu käyttöön Sodankylän kunnassa kevään aikana. Työnriskien arvioinnilla saadaan kokonaiskuva työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely aloitettiin kunnanhallituksen puheenjohtajan puheenvuorolla. Mikko Pyhäjärvi kertoi lyhyesti kunnanhallituksen terveiset ja kiitti koko henkilökuntaa talousarvion positiivisesta toteutuksesta. Kunnanjohtaja Viljo Pesonen avasi taloustilannetta vielä yleisellä tasolla ja kertoi, että tilinpäätös on Sodankylässä tuttuun tapaa ylijäämäinen, kuten edelliset viisi vuotta. Sodankylän kunta on tehnyt runsaasti ylimääräisiä poistoja ja vuoden 2017 tilikauden tulos on -147 608,49 euroa. Kunnanhallitus esittikin valtuustolle, että 200 000 euroa siirretään elinkeino- ja kehittämisrahastoon ja tilikauden ylijäämä 364 200,53 siirretään taseeseen tilikauden yli/alijäämätilille ja että valtuusto hyväksyy vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Kunnanjohtaja vielä kiitteli valtuutettuja ja henkilöstöä viime vuodesta ja kertoi näkevänsä Sodankylän tulevaisuuden positiivisessa valossa. Kunnanjohtajan mukaan väkilukumme ei ole pienentynyt Tilastokeskuksen arvion mukaisesti vaan pysynyt yli 8500 asukkaan. Tulevaisuuden haasteina hän näki sähköisten palveluiden kehittämisen sekä luottamushenkilöstön ja hallinnon modernisoinnin.

Ennen varsinaista päätöksentekoa jokaisen toimialan toimialajohtaja esittelivät oman toimintakertomuksen ja jokaisen esityksen jälkeen valtuutetuilla oli mahdollisuus kysyä toiminnasta. Vuoropuhelu valtuutettujen ja toimialajohdon välillä onkin tärkeä osa tilinpäätös- ja toimintakertomus kokousta, sillä näissä tilaisuuksissa valtuutetut voivat kommentoida toiminnan onnistumista, pyytää lisätietoja ja esittää kehittämisideoita.

Esittelyjen jälkeen valtuusto päätti hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Vuoden 2017 arviointikertomus

Vuoden 2017 arviointikertomuksen esitteli tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heikki Lakkala. Lakkala kertoi, että arviointikertomusta tehdessä lautakuntaa ohjaa yleinen julkisoikeudellinen hyvän hallinnon periaate. Puheenjohtajan mukaan tarkastuslautakunta on suorittanut tehtävänsä huolella ja halunnut nostaa esiin myös positiivisia onnistumisia tämän vuoden arviointityössä. Valtuustoryhmien puheenjohtajat kommentoivat arviointikertomusta Lakkalan esityksen jälkeen lyhyesti.

Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointikertomus on lautakunnan työväline, johon se kokoaa arviointityönsä tulokset. Kertomus antaa valtuustolle arviointietoa toiminnan ja talouden ohjauksesta sekä kuntalaisille tietoa päätöksenteon ja palveluiden järjestämisen laadusta, vaikuttavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Arviointilautakunnan mukaan kunnan toiminta on ollut taloudellisessa mielessä pääosin tuloksellista ja laadukasta. Lautakunnan mukaan on nähtävissä, että henkilöstö on sitoutunut valtuuston asettamiin tavoitteisiin toiminnan päämäärien mukaisesti ja lautakunta yhtyikin tilintarkastajan esitykseen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kaudelta 2017. Tarkastuslautakunta halusi kuitenkin myös muistuttaa, että hallinnon tehtävien hoitamisessa on noudatettava kuntalain lisäksi valtuuston vahvistamia ohjeita ja sääntöjä, ja että viranhaltijoiden tehtävä on valmistella ja toimeenpanna luottamushenkilöiden tekemät päätökset. Tarkastuslautakunta myös totesi, että odottaa kunnanhallituksen vastauksilta aiempaa vuosia korkeampaa tasoa ja painotti, että vastauksista tulee selvitä mihin konkreettisiin toimiin on ryhdytty.

Tilintarkastuskertomusta oli esittelemässä vastuullinen tilintarkastaja

Kunnanhallituksen allekirjoittaman tilinpäätöksen vuodelta 2017 oli tarkastanut vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Juha Väärälä, joka oli myös valtuustossa esittelemässä tilintarkastusta. Tilintarkastuskertomuksessa käsiteltiin Sodankylän kunnan vuoden 2017 hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Pykälä päätettiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti ja valtuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi, hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Tilintarkastuskertomuksen jälkeen käsiteltiin vielä vuoden 2018 talousarvion toteuma ensimmäiseltä neljältä kuukaudelta, valtuuston kokousaikataulu ensi syksyn ajaksi sekä sidonnaisuusilmoitusten tilanne.